U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het is de missie van Stichting Huurdersraad 'thuis

Het doel van de stichting Huurdersraad ’thuis is het behartigen van de belangen van alle huurders van ’thuis. De Huurdersraad ’thuis wil:

  • een goede prijs-/kwaliteitverhouding van de woningen;
  • betaalbare woningen voor alle doelgroepen;
  • redelijke jaarlijkse huurverhoging;
  • de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van de woningen van de verhuurder bevorderen;
  • de relatie met bewonerscommissies intensiveren en het aantal bewonerscommissies vergroten.

De Huurdersraad ’thuis wil transparant, makkelijk aanspreekbaar en zichtbaar zijn en nauwere contacten onderhouden met bewonerscommissies en huurders. Om dit te bereiken wil zij huurders laten participeren in bestuurlijke werkgroepen.

Aangezien de Huurdersraad ’thuis het overlegorgaan is met de verhuurder ’thuis in de zin van de Overlegwet mag zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op ondernemingsniveau. De verzakelijking van de woningcorporatie in de afgelopen jaren vraagt om een andere visie en actievere inzet van de huurdersorganisatie