U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Trots op onze bijdrage aan betaalbare huurprijzen voor alle huurders

Gepost 2021/06/15

Het is een pittig jaar geweest. Geen of weinig contacten, financiële onzekerheden voor veel mensen. Als Huurdersraad ’thuis voelden we de noodzaak om ons nog meer dan anders hard te maken voor alle huurders van ’thuis. En dat hebben we gedaan. Zoals elk jaar hebben we in goed overleg met ’thuis gesproken over de prijzen van de huren per 1 juli. De overheid hielp een handje mee en bevroor de huren van de sociale woningen.

Daar hebben wij nog een schepje bovenop gedaan en ’thuis voorgesteld om de huren van de sociale en de vrije sector woningen niet alleen te bevriezen, maar ook te verlagen tot aan de streefhuur*.

’thuis kon zich goed vinden in ons voorstel en stemde daarmee in. Als Huurdersraad ’thuis zijn we daar ontzettend blij mee. ’thuis is niet alleen koploper op het gebied van duurzaamheid, maar laat nu ook zien dat zij een goede sociale verhuurder is.

We zijn trots op het resultaat en dat we zo bij kunnen dragen aan de betaalbaarheid van woningen van ’thuis. Maar dat we ook de huurders die het financieel zwaar hebben een steuntje in de rug kunnen geven.

Wilt u meer informatie over de Huurdersraad ’thuis? Kijkt u dan eens op onze website: www.huurdersraad-mijn-thuis.nl of op facebook.com/huurdersraadmijnthuis